Ali Duran ve Sevgili Merih Altıok doçent ünvanı aldılar