Özofagus Kanseri
4 Ağustos 2020
Meme Kanseri
4 Ağustos 2020

Mide kaburgaların altında karnın üst bölgesinde yer alan içi boş büyük bir organdır. Yiyecekler ağızdan özofagus (yemek borusu) aracılığıyla mideye ulaşırlar. Midede yiyecekler sıvı hale dönerler. Sıvı hale gelmiş yiyecekler ince bağırsaklara hareket ederler ve oradan da diğer sindirim aşamalarına devam edilir.

Belirtileri;

Mide kanserinin erken evredeki belirtileri sinirim sistemine bağlı diğer rahatsızlıkların belirtileri ile benzerlik göstermekte olup bunlarla karışabilir.

En sık görülen belirtiler şunlardır;

 • Hazımsızlık veya midede yanma hissi
 • Bulantı
 • Az miktarda yemekle bile ortaya çıkan şişkinlik hissi
 • Karın veya mide bölgesinde ağrı
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Yutma Güçlüğü
 • Kansızlık (Anemi)

Risk Faktörleri:

Risk faktörü olarak tanımlananlar bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir. Ancak bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Mide kanserinin sebebi tam olarak bilinmemekle beraber bugüne kadar yapılan çalışmalarda bulunan risk etkenleri şunlardır:

 • Midede kronik H.Pylori enfeksiyonu, kronik mide iltihabı gibi uzun süreli bir hastalığın bulunması.
 • Tütsülenmiş, tuzlanmış, turşuya basılmış veya aşırı tuzlu yiyeceklerden zengin gıdalarla beslenme
 • İleri Yaş
 • Sigara içme
 • Ailede Mide Kanseri öyküsünün bulunması.

Tanı

Mide kanserinde temel tanı aracı üst gastrointestinal endoskopidir. Bu yöntemle mide iç yüzeyi tamamen görülür ve şüpheli alanlardan biyopsi alınarak tanı konulur. Endoskopi ve biyopsi ile mide karsinomlarının %95’den fazlası tanımlanabilir.

Tanı konulduktan sonra hastalığın evresini belirlemek amacıyla farklı tetkiklerin yapılması gerekebilir (Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi veya MRI gibi).

Tedavi

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Birden fazla uzmanlık alanı ile birlikte çalışma gerektiren bu tedaviler; radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.

Günümüzde erken evre mide kanserlerinde sadece endoskopik işlemler ile bile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Cerrahi tedavi ise sadece erken evrede tanı konulan hastalarda etkin olup kanser cerrahisinde deneyimli olan merkezlerde yapıldığında istenilen başarılı sonuçlar elde edilebilir. Radyoterapi (ışın tedavisi) belli bir hasta grubunda tedaviye dahil edilmektedir. İleri evre hastalarda yakın bir zamana kadar sadece kemoterapi ile tedavi imkânı varken, geliştirilen hedefe yönelik tedaviler ile artık daha uzun süreli ve kaliteli bir yaşam mümkündür.

Yayılmayan gastroözofageal bileşke kanseri, tümörün bulunduğu yemek borusu veya mide kısmının çıkarılması için ameliyat gerektirir. Ameliyatın amacı tüm kanseri ve sağlıklı dokunun bir kısmını çıkarmaktır. Yakındaki lenf düğümleri de genellikle alınmaktadır.

Mide Kanserinde Cerrahi Seçenekler

Mide Duvarından Erken Evre Tümörlerin Alınması

Mide iç duvarı ile sınırlı çok küçük kanserler, endoskopik mukozal rezeksiyon adı verilen bir yöntemle endoskopi yardımıyla temiz cerrahi sınır sağlanarak çıkarılabilir. Endoskop, boğazdan mideye ilerletilen kamera ile aydınlatılmış bir tüptür. Mide duvarındaki kanserin çıkarılması için ve mide duvarında sağlıklı mide doku sınırı sağlayabilmek için özel aletler kullanır.

Subtotal Gastrektomi (Midenin bir bölümünün alınması)

Kanserin midedeki yerinin uygun olduğu hastalarda subtotal gastrektomi sırasında, sadece kanserden etkilenen mide bölümü ameliyat ile alınır, midenin hastalıksız bir bölümü kalır.

Total Gastrektomi (Midenin tamamının alınması)

Total gastrektomi, tüm mideyi ve etraftaki bazı dokuları çıkarmayı içerir. Yemek borusu daha sonra sindirim sisteminiz boyunca yiyeceklerin taşınmasına izin vermek için doğrudan ince bağırsağa bağlanır.  Çok ilerlemiş mide kanseri hastalarında midenin bir kısmının çıkarılması, büyüyen tümörün belirtilerini ve semptomlarını azalatabilir.

Lenf düğümlerinin çıkarılması

Onkolojik cerrahide, mide ile beraber midenin etrafındaki ve karnın içindeki lenf düğümleri mutlaka değerlendirilmelidir. Ameliyatın genişliğine göre çıkarılan lenf düğümlerinin yeri değişebilir.