Gastrointestinal Cerrahi
14 Temmuz 2020
Cerrahi Onkoloji
14 Temmuz 2020

Tiroid Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Tiroid kanseri diğer kanserlere nazaran genellikle belirti vermez. Tiroid bezinde nodül olarak ortaya çıkabilir. Tiroid kanseri tanısı çoğu kez, başka nedenlerle yapılan tetkikler sonrasında konur. Kansere neden olan nodül aşırı büyükse, ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve nefes almakta güçlük gibi belirtiler oluşabilir.

Tiroid Kanserinin Tanısı Nasıl Konur?

Çeşitli ve farklı rahatsızlıklara klinik başvurusu yapan veya doğrudan tiroide bağlı şikayetle başvuru yapan hastada tiroid nodülüne rastlandığında, hastanın hikayesinde ailede kanser hikayesi varsa, çocukluk çağında boyun bölgesinde radyasyona maruz kaldıysa, elle yapılan muayenede sert bulgu veren ve çevre organ ve dokulara yapışıklıktan dolayı hareketliliğini kaybetmiş tiroid nodüllerine rastlanıldığında klinik olarak değerlendirilerek laboratuvar, görüntüleme ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile alınan hücrelerin patolojik incelemesiyle tanı konur.

Papiller tiroid kanseri

Papiller kanser en sık görülen ve prognozu en iyi olan tiroid kanseridir. 30 yıllık mortalite oranı % 6 dır. Tiroid kanserlerinin % 73-80’ni oluşturur. 20-40 yaş grubunda sık görülür. Kadınlarda erkeklere göre 3-4 kat daha fazla görülür.Tedavide cerrahi ve rutin adjuvan RAI tedavisi uygulanır.

Foliküler tiroid kanseri

Folikül tiroid kanseri ikinci sıklıkla görülür. Papiller kanserlerden daha kötü karakterde olup kanserlerin % 15-27’sini oluşturur. Sıklıkla kadınlarda, 50 yaşından sonra görülür. Prognozu papiller kanserlerden kötüdür. Uzak organ metastazının olması, 50 yaş üzeri görülmesi, damar invazyonu varlığının sadece birini içeren foliküler kanser, düşük riskli kabul edilir.

Tiroid nodülü veya tiroid kanserinin cerrahi tedavisi nasıl yapılır?

Tiroid hastalıklarının tedavisi tam bir ekip işidir. Bu ekipte; endokrin cerrah, endokrinolog, nükleer tıp uzmanı, radyolog ve patolog bulunmaktadır. Bu hekimler sayesinde çok yönlü yaklaşımla hastalığın başarı bir şekilde tedavisi sağlanabilmektedir.

Tiroid cerrahisi ise oldukça titizlik ve hassasiyet gerektirmektedir. Bunun nedeni tiroid bezinin ses telleri ve paratiroidi bezlerine komşu olmasıdır.

Son yıllarda boyun önündeki uzun dikiş izine neden olacak büyük kesiler yerine boyuna yandan 2.5 cm’lik bir kesi ile uygulanan minimal kapalı yaklaşım yöntem gerek kozmetik gerek ameliyat sonrası erken boyun hareketlerinin mümkün olması ve ödem olmaması gibi faktörler yüzünden tercih edilmektedir.

Tiroid kanser cerrahisindeki yöntemler

Tiroid kanser cerrahisinde hasta için en güvenli ve en iyi sonucu verecek cerrahi teknik kullanılmaktadır

Minimal invaziv tiroid cerrahisi: Bu, dokuya en az zarar verecek tiroid cerrahisidir

Ameliyattan sonra sesin korunması için ameliyat sırasında ses tellerine giden sinirler sinir monitorizasyonu denilen özel bir cihazla izlenerek korunmaktadır

Tiroid Ameliyatı

Tiroide yönelik ameliyatlar, tıpta “tiroidektomi” adıyla bilinen tiroidin çıkarılması şeklinde gerçekleşir.

Bu işlem hastalığın cinsine ve tiroidin durumuna göre tek taraflı (sağ ya da sol tiroit) veya iki taraflı yapılabilir. Tek taraflı ameliyatta, o kısımdaki tüm tiroit dokusu, tiroid bezinin genelini ilgilendiren bir ameliyatta ise iki taraftaki tüm tiroid dokusu çıkarılmaktadır. Bazen tiroid kanseri için yapılan ameliyatta boyundaki lenf bezleri de çıkarılmaktadır. Bu amaçla bazen boyunda daha büyük kesilere gerek olabilir.

Tiroid Ameliyatlarında Yardımcı Teknikler

Tiroid ameliyatlarında oluşabilecek en önemli sorunlardan biri, ses tellerine giden sinirlerin yaralanması ya da zedelenmesine bağlı ortaya çıkabilecek seste (konuşmada) oluşan sorunlardır. Bunlar geçici ve kalıcı olabilir. Geçici sorunlar birkaç hafta ile birkaç ay arasında düzelirken, kalıcı sorunlar yaşam boyu devam etmektedir.

Tiroidle komşu olan iki sinir bulunur. Bunlardan üst sinir zedelenmesine bağlı olarak gelişen temel sorun, konuşurken sesin yorulması ve yüksek tonlu seslerin çıkarılamamasıdır. Bu sorun daha çok sesini profesyonel olarak kullanan kişilerde (ses sanatçıları, öğretmen gibi) fark edilebilirken, bunların dışındaki kişilerde daha az sorun yaratmaktadır.

İkinci sinir olan alt sinirin zedelenmesi sonucunda hafif ses kısıklığından sesin yeterli çıkmamasına kadar olan geniş bir yelpazede sorunlar ortaya çıkabilir. Deneyimli merkezlerde yapılan tiroid ameliyatı sonrası ses telleri %100’e yakın oranda korunmaktadır. Tiroidle ilişkili sinirlerin zedelenmesini önleyecek en önemli yaklaşım, dikkatli bir ameliyat tekniği ile bu sinirlerin görülerek korunmasıdır. Son yıllarda üst ve alt sinirlerin, ameliyat sırasında özel cihazlarla kontrol edilmesini sağlayan ve sinir monitorizasyonu adı verilen bir teknik kullanılmaktadır.