• Özofagus (yemek borusu) Kanseri Özofagus ağız boşluğunun sonundan başlayarak göğüs kafesi içinde soluk borusunun arkasında devam eder ve karında mide başlangıcında diyafram düzeyinde sonlanır. Kişi yuttuğu […]
 • Mide kaburgaların altında karnın üst bölgesinde yer alan içi boş büyük bir organdır. Yiyecekler ağızdan özofagus (yemek borusu) aracılığıyla mideye ulaşırlar. Midede yiyecekler sıvı hale dönerler. […]
 • Meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski vardır. Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden […]
 • Kalın Bağırsak Kanseri (Kolorektal Kanser) Ülkemizde kalın bağırsak kanserleri, tüm kanserler içerisinde üçüncü sırada yer almaktadır. Risk Faktörleri Kalın bağırsak kanserinin değiştirilebilir risk faktörleri şunlardır: Aşırı […]
 • BİLİNMEYEN TEHLİKE: REFLÜ Tıp dilinde gastro-özefageal reflü hastalığı (GERD) olarak tanımlanan halk arasında kısaca reflü hastalığı olarak bilinen problem toplumun yaklaşık %50-55 ini etkilemektedir. Mide içeriğinin […]
 • Tanım olarak gastrointestinal sistemde hücresel ve moleküler sinyallleri etkileyerek,  enerji dengesi, beslenme alışkanlığı ve metabolik bozukluklarda fizyolojik düzelme sağlayan değişikliklere yol açan cerrahi girişimlerdir. Obezite zemininde […]
 • Peritoneal Mezotelyomada Sitoredüktif Cerrahi – HİPEK TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ Malign Mezotelyoma plevra, periton, perikard ve tunika vaginalis yüzeyindeki mezotel hücrelerinden köken alan nadir görülen bir tümördür. […]
 • Ağzından, anüse kadar tüm sindirim sistemi organlarının bozukluklarını inceler. (Ağız, Yutak, yemek Borusu, Mide, On iki parmak barsağı, İnce barsak, Kalın barsak, Safra kesesi, Karaciğer, Pankreas) […]
 • Tiroid Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Tiroid kanseri diğer kanserlere nazaran genellikle belirti vermez. Tiroid bezinde nodül olarak ortaya çıkabilir. Tiroid kanseri tanısı çoğu kez, başka nedenlerle yapılan […]
 • Cerrahi Onkoloji, cerrahinin genel disiplini içerisinde bir spesifik disiplindir. Kanser cerrahisi ile uğraşır. Kanser tanısının erken konması için çaba sarf eder. İleri evre kanserler için tanı […]
 • Laparoskopi nedir? Laparoskopi genel anestezi altında yapılan ve göbek deliğinden ince bir teleskopun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanan bir ameliyattır. Karın içini […]
 • Obezite Cerrahisi Bilindiği gibi alınan gıdaların sindirim işlemi mide ve bağırsakların üst kısmında bu gıdaların parçalanarak vücut tarafından emilebilir maddeler haline gelmesi ve bağırsakların daha alt […]